CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/12/2014
Album: 
Pháp thoại tháng 12-2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Đại thừa khởi tín luận
Bạn: Không có. TB: 1.7 (46 votes)
2.956 lượt nghe.
Bình luận