CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Triết lý và ứng dụng Phật giáo, tiềm năng làm Phật, đốt thân cúng dường, tu tập kinh Pháp Hoa, vượt qua chấp ngã

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015
Giảng tại chùa Hào Quang, Hải Phòng, ngày 13/12/2015 163
Bạn: Không có. TB: 2.9 (31 votes)
6.725 lượt nghe.
Bình luận