CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Học trường lớp và học trường đời

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ngày 16-12-2016.
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.6 (43 votes)
1.719 lượt nghe.
Bình luận