CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thiền Chỉ Và Thiền Quán - Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp

Ấn tống

Pháp thoại do Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 12, tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-12-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2017
Trình bày: 
Ni Sư Liễu Pháp
Tác giả: 
Ni Sư Liễu Pháp
Category: 
Khóa tu Thiền
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
2.584 lượt nghe.
Bình luận