CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hướng dẫn làm khung sườn một quyển sách l Phương pháp nghiên cứu 2021 2021

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa khóa VII, tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/12/2021.

No votes yet
2.146 lượt nghe.
Bình luận