CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vợ chồng là bạn đồng hành của nhau

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.

No votes yet
2.504 lượt nghe.
Bình luận