CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thấy Nghe Được Lợi Ích (Phần 2-2) (25/06/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại Ni  Viện Thiện Hòa - Australia, ngày 25/06/2006
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Viên Trí
Category: 
Pháp thoại 2006
Bạn: Không có. TB: 2.5 (14 votes)
3.853 lượt nghe.
Bình luận

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020