CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 5 (Kinh Không Uế Nhiểm) - Tâm lý vị ngã trung tâm (01/08/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8-9 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2004
Thầy Thích Nhật Từ giảng ngày 1/8/2004. 99
Bạn: Không có. TB: 2.4 (23 votes)
4.800 lượt nghe.
Bình luận