CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

GIẢI HẠN TAM TAI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giangr tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
VƯỢT QUA CẢM GIÁC SỢ HÃI TỘI LỖI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
ĐỌC KINH PHẬT ĐỂ NGHIỀN NGẪM CHÂN LÝ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
TÀ PHÁI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BẮT ĐẦU CHO NHÂN DUYÊN LÀNH - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
THỰC TẬP THIỀN QUA CHÚ ĐỊA BI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
THỤ TINH NHÂN TẠO - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BẢN CHẤT CỦA SỰ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
ĐỊNH TRONG THIỀN VÀ ĐỊNH TRONG BÁT CHÁNH ĐẠO
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
CUNG CÁCH LẠY PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
THỜ PHẬT DƯỢC SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BUÔN BÁN GIA CẦM CÓ TẠO NÊN NGHIỆP SÁT?
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020

Video mới nhất

Vấn đáp Phật pháp về việc làm từ thiện với đồng bào bão lũ miền Trung
TT. Nhật Từ trả lời trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/10/2020.
Thành phần nghiên cứu, tiêu chuẩn và đề tài nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, ngày 30/09/2020.
Hướng dẫn tra cứu từ điển Phật học đa ngôn ngữ & Đại chánh tân tu Đại tạng Kinh
TT. Nhật Từ thuyết giảng tại HVPGVN tại TP. HCM (cơ sở I), ngày 30/09/2020.
Triết lý Phật giáo đối với thanh thiếu niên & Phật tử
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/10/2020.
Những điều tôi học được từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/10/2020.
Tổng quan về nghiên cứu ▏Phương pháp nghiên cứu Phật học - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, tháng 30/09/2020.
Sáu tình huống không nên sát sinh
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/10/2020.
Cầu Donald Trump chết vì Covid-19 là phạm nghiệp sát sinh
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật, ngày 04/10/2020.