CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
5 PHƯƠNG PHÁP QUÁN TRONG PHẨM PHỔ MÔN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
VƯỢT QUA CẢM GIÁC TỘI LỖI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
PHÂN BIỆT TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VÀ TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
TỤNG KINH BẰNG TIẾNG PALI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
GIẢ THUYẾT VỀ ĂN CHAY TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
ĂN CHAY TRƯỜNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
PHẠM GIỚI SÁT SINH VỚI CÔN TRÙNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
TRỊ BỆNH HOANG TƯỞNG - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
VŨ TRỤ QUAN TRONG PHẬT GIÁO
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
THẦN CHÚ TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020

Video mới nhất

Vấn đáp Phật pháp ngày 20-09-2020 - TT. Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ vấn đáp trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/09/2020.
Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7
TT. Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/09/2020.
Bảy thiện pháp
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/09/2020.
Hạnh ủng hộ và tùy hỷ công đức
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân Lễ kỷ niệm 20 năm ngày NS. TN. Như Phước viên tịch, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/09/2020.
Phẩm hạnh của người tu
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên (lần 7), tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/09/2020.