CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tập 2 - Chương 11: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một a

Ấn tống
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Đại Thừa
No votes yet
2.233 lượt nghe.
Bình luận