CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tập 3 - Chương 12: Pháp Hội Bồ Tát Tạng - Phẩm Thi La Ba La Mật - Thứ Bảy

Ấn tống
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Đại Thừa
103
No votes yet
2.797 lượt nghe.
Bình luận