CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 561. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 247. Chuyện hoàng tử Pàdanjali (Tiền thân Pàdanjali)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (28 votes)
10.616 lượt nghe.
Bình luận