CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

01. Cuộc đời Đức Phật (từ đản sanh đến niết bàn)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 4.4 (8 votes)
9.820 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hieulongvn
Nam mo bon su thich ca mau ni Phat. That la dang ton trong, kinh trong va ton tho....
17/04/2009 01:29:07 pm
Nguyễn Thái Sơn (chưa được kiểm chứng)
Rất hay!
09/09/2011 09:39:54 pm
hoangtich_binhduong
phim này tuy xem nhiều nhưng vẫn rất hay
02/08/2012 12:19:19 pm