CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức - 10. Nhẫn nhục

Ấn tống
No votes yet
3.227 lượt nghe.
Bình luận