CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Suýt chết do tâm cao ngạo - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

giảng tại Tịnh xá Ngọc Hải, mùng 2 Tết

No votes yet
6.191 lượt nghe.
Bình luận