CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vì sao VN cần có những ngôi chùa lớn như Bái Đính hay chùa Tam Chúc - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-02-2019

Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
5.320 lượt nghe.
Bình luận