CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

CHỦ NGHĨA BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/03/2020

No votes yet
10.586 lượt nghe.
Bình luận