CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành Hương Phật Tích 2011: Châu báu cuộc đời (13/3/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Phật tích Ấn Độ và Nepal
Giảng tại Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ, ngày 13/3/2011. 924
Tags: 
châu báu
Bạn: Không có. TB: 2.3 (19 votes)
6.384 lượt nghe.
Bình luận