CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019

 Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019

No votes yet
4.406 lượt nghe.
Bình luận