CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Tụng kinh nào cho người chết, tùy duyên bất biến, giấc mơ không có thật, cách đặt pháp danh, Tứ Diệu Đế, xem tướng - coi tuổi

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015, Pháp thoại tại Nhật Bản năm 2015

Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/06/2015

70
Bạn: Không có. TB: 2.1 (33 votes)
9.442 lượt nghe.
Bình luận