CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cách đến đạo Phật của giới trẻ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 06 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

 

Pháp thoại: Cách đến đạo Phật của giới trẻ do TT. Thích Nhật Từ gần 800 sinh viên, học sinh tại chùa Giác Ngộ, trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật.

No votes yet
1.784 lượt nghe.
Bình luận