CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy

Sáng ngày 12/09/2023, sau lễ tưởng niệm bổn sư Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Viện chủ chùa Giác Ngộ, HT. Thích Thiện Hỷ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh An Giang, pháp đệ cố Hoà thượng Thích Thiện Huệ; HT. Thích Tâm Trí - Trụ trì chùa An Dưỡng, Trưởng Pháp tử của Hoà thượng Thích Thiện Huệ và thầy Nhật Từ, Trụ trì chùa Giác Ngộ, đã về thăm chùa Giồng Thành (chùa Long Hưng), chùa Long Quang - những ngôi chùa từng gắn bó với sư ông Hoà thượng Thích Nhứt Niệm và sư phụ Hoà thượng Viện chủ chùa Giác Ngộ lúc sinh thời.

Tại đây, chư tôn đức đã đảnh lễ Tam Bảo, thăm lại cảnh chùa và gặp gỡ một số Phật tử lâu năm.

Trưa ngày 12/09/2023, HT. Thích Tâm Trí cùng Thầy Nhật Từ trở về thăm chốn Tổ chùa Giác Ngộ dưới chân núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang) nơi lưu dấu chân tu học và hành đạo của Sư ông Hoà thượng Thích Nhứt Niệm và bổn sư Hoà thượng Thích Thiện Huệ (1927-1992)

HT. Thích Tâm Trí xuất gia với sư phụ HT. Thích Thiện Huệ tại Chùa Giác Ngộ núi Sam vào năm 1964 và trở về thăm chốn tổ sau 59 năm.

Hai Thầy đã thành kính đảnh lễ Tam Bảo, dâng hương tưởng niệm và hữu nhiễu quanh bảo tháp Sư ông Hoà thượng Thích Nhứt Niệm và sư phụ Hoà thượng Thích Thiện Huệ.

Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy
Bình luận