CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

05. Đóa hoa Hiếu Hạnh

Ấn tống
Album: 
CD Ngâm thơ số 1 – Hoa Trắng Thù Ân
Trình bày: 
Bích Ngọc
Tác giả: 
Mặc Giang
Category: 
Cổ Nhạc
Bạn: Không có. TB: 2.3 (22 votes)
4.090 lượt nghe.
Bình luận