CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (141-152)
Trình bày: 
Chưa biết
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.7 (14 votes)
5.630 lượt nghe.
Bình luận