CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ - 147. Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la

Ấn tống
Album: 
Kinh Trung Bộ (141-152)
Trình bày: 
Chưa biết
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
No votes yet
1.714 lượt nghe.
Bình luận