CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ - 34. Kinh Thập Thượng

Ấn tống
Album: 
Kinh Trường Bộ
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trường Bộ
Bạn: Không có. TB: 2.4 (36 votes)
8.773 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

thongminhhon
Link Kinh thập thượng trong Trường Bộ Kinh bị lỗi
15/04/2010 11:49:48 pm