CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tình khúc Ơ Bai

Ấn tống
Album: 
Một cõi đi về
Trình bày: 
Nhiều ca sĩ
Tác giả: 
Trịnh Công Sơn
Category: 
Tân Nhạc
Bạn: Không có. TB: 3.7 (25 votes)
2.875 lượt nghe.
Bình luận