CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

CÁCH TỔ CHỨC KHÓA TU CHO THANH THIẾU NIÊN PHẬT TỬ - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

Thượng tọa giảng tại trường hạ Chùa Quê Hương (Đồng Tháp), ngày 18/07/2020.

No votes yet
2.454 lượt nghe.
Bình luận