CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7 - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên, Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/09/2020

No votes yet
3.300 lượt nghe.
Bình luận