CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 3: Chánh Ngữ - Lời nói từ ái và xây dựng (2/10/2009)

Ấn tống
Chùa Giác Ngộ, ngày 02/10/2009.
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2009, Bát Chánh Đạo
Bạn: Không có. TB: 3.1 (41 votes)
3.113 lượt nghe.
Bình luận