CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 4: Chánh Nghiệp - Hành vi chân chánh và hành vi thánh (18/10/2009)

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi ngày 18/10/2009.
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2009, Bát Chánh Đạo
Bạn: Không có. TB: 2.7 (38 votes)
2.577 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

thiennu
oops...apologize ...sorry
24/10/2009 12:30:52 am