CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển hóa cảm xúc - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại Tu viện Tường Vân, ngày 11-11-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
92 lượt nghe.
Bình luận