CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Vì sao PG chưa được giảng dạy trong nhà trường- Chùa ở Việt Nam - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

 giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 01-11-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
439 lượt nghe.
Bình luận