CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giáo dục Phật giáo và vai trò đạo sư - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại New Delhi, Ấn Độ nhân dịp trao tặng 25 suất học bổng Đạo Phật Ngày Nay cho quý Tăng Ni học Tiến sĩ tại Ấn Độ, ngày 05-11-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (2 votes)
426 lượt nghe.
Bình luận