CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 11 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.

 
No votes yet
2.076 lượt nghe.
Bình luận