CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Vô Lượng Thọ 05: Lập nguyện và tích lũy công đức (02/12/2012)

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 02/12/2012
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Vô Lượng Thọ
Bạn: Không có. TB: 2.5 (38 votes)
3.421 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Hanh le (chưa được kiểm chứng)
Thua Thay , con dong y quan diem ma Thay vua Noi tren : moi phat tu Chung ta nen co 1 quyen kinh dich bang tieng Vietnam . Mo Phat
09/02/2013 05:11:58 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019