CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 3: Phá chấp ngã thường còn

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 9 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2008), Pháp thoại 2008
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 15-09-08. 381
Tags: 
duy thức, tam
Bạn: Không có. TB: 3.1 (28 votes)
6.642 lượt nghe.
Bình luận