CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 6: Bản chất của pháp

Ấn tống
Tags: 
duy thức, tam, phap
Bạn: Không có. TB: 1.6 (20 votes)
5.531 lượt nghe.
Bình luận