CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 9 năm 2008

Ý nghĩa Tết Trung thu (13/09/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 13-09-08.
Vợ Và Người Tình (14/09/2008)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14-09-08.
Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 3: Phá chấp ngã thường còn
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 15-09-08.
Cảm ơn đời - mười lý do tri ân cuộc sống (15/09/2008)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 15-09-08
Thực Hành Bốn Quán Niệm (20/09/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 20-09-08.
Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 5: Vô ngã và hành vi
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 22-09-08.
Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 6: Bản chất của pháp
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 25-09-08.
Lương Tâm (28/09/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28-09-08.
Dấu ấn cuộc đời (30/09/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Hải Ấn, Nha Trang, ngày 30-09-08
Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 1: Cấu trúc tâm thức
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 08-09-08.
Bốn nguyện lớn (30/09/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Từ Ân, Tuy Hòa, Phú Yên, ngày 30-09-08

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019