CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 9 năm 2008

Tab chính

Videos

Cảm ơn thầy - Năm lý do nương tựa thầy tâm linh - Thích Nhật Từ
Nhân kỷ niệm lần 24 ngày viên tịch HT trụ trì chùa Giác Nguyên.
Thực Hành Bốn Quán Niệm (20/09/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 20-09-08.
Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 5: Vô ngã và hành vi
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 22-09-08.
Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 6: Bản chất của pháp
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 25-09-08.
Lương Tâm (28/09/2008)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28-09-08.
Dấu ấn cuộc đời (30/09/2008) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Hải Ấn, Nha Trang, ngày 30-09-08