CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

thich nhat tu 2018

Chùa Quan Âm Đông Hải: Gần 190 hành giả tham dự thời khóa sám hối hồng danh
Tối ngày 30/04/2022 (nhằm ngày 30/03 Nhâm Dần), với sự hướng dẫn của Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chùa Quan Âm Đông Hải buổi sám hối hồng danh đã diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của gần 190 hành giả sa-di, sa-di ni, bát quan trai giới trong khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Quan Âm Đông Hải, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi tháng vào ngày 14 và 30 âm...