CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

5. Diễn văn nói tại chùa Pháp Hải, ngày lễ An Vị Phật

Ấn tống
No votes yet
2.180 lượt nghe.
Bình luận