CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đường về Cực Lạc - 02. Tiền thân của A Di Đà Phật

Ấn tống
Album: 
Đường về Cực Lạc
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
HT Thích Trí Tịnh
Category: 
Sách nói
64
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
4.900 lượt nghe.
Bình luận