CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Kim Cang 2: Chân Lý Từ Cái Bình Thường (Nguyên Do Pháp Hội) (20/02/2009) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Giảng Giải Kinh Kim Cang
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Kim Cang
2.258
Bạn: Không có. TB: 2.6 (22 votes)
10.447 lượt nghe.
Bình luận