CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Kim Cang 4: Nhập Thế Và Cứu Độ (24/02/2009) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Giảng Giải Kinh Kim Cang
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Kim Cang
1.323
Bạn: Không có. TB: 2.9 (22 votes)
6.662 lượt nghe.
Bình luận