CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Kim Cang 6: Phước Của Công Đức Và Phước Của Trí Huệ (13/04/2009) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Giảng Giải Kinh Kim Cang
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Kim Cang
1.451
Bạn: Không có. TB: 2.5 (26 votes)
7.685 lượt nghe.
Bình luận