CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

SA MÔN GOTAMA CĂN CỨ VÀO ĐIỀU GÌ ĐỂ BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ GIÁC NGỘ VIÊN MÃN - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
No votes yet
4.918 lượt nghe.
Bình luận