CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bên kia cửa tử (11/07/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Pháp thoại tại Mỹ 2007
Giảng tại Chùa Quang Minh, 4429 N Damen Ave, Chicago, ngày 11-07-07. 367
Bạn: Không có. TB: 2.5 (28 votes)
6.985 lượt nghe.
Bình luận