CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức 8: Bản chất nhãn thức (01/07/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Pháp thoại tại Mỹ 2007, Duy thức tam thập tụng
Giảng tại Chùa An Lạc, San Jose, ngày 01-07-07. 204
Tags: 
duy thức
Bạn: Không có. TB: 2.8 (42 votes)
8.638 lượt nghe.
Bình luận