CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

12. Trạch pháp giác chi

Ấn tống
Album: 
Phật tại tâm
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Ajahn Chah
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 3.2 (26 votes)
4.520 lượt nghe.
Bình luận